รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านเว็บไซต์ Data Management Center 2012

โพสต์23 พ.ค. 2555 07:46โดยศีลธรรม แสงภักดี   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2555 08:43 ]
 
 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านเว็บไซต์ Data  Management  Center  201
โดย ดร.มานะ  สินธุวงษานนท์  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม 
ระหว่างวันที่  22-25  พฤษภาคม  2555    ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
ผู้เข้าอบรมทั้งหมดจำนวน  258 โรงเรียน  โดยจัดอบรมทั้งหมด จำนวน รุ่น 
โรงเรียนบ้านดอนหัน   เข้าอบรมเป็นรุ่นที่ 2   ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม  2555 
ร่วมกับโรงเรียนในศูนย์ฯบ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ  ศูนย์ฯชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า  และศูนย์ฯมอหินขาว) 
   

Comments