ภาษาไทย


การพัฒนทักษะด้านภาษาไทย

โพสต์8 พ.ค. 2555 00:38โดยศีลธรรม แสงภักดี   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2555 01:51 ]

    

การอ่าน

การเขียน

บัญชีคำพื้นฐานที่เด็กควรอ่านได้

บัญชีคำพื้นฐานอนุบาล

บัญชีคำพื้นฐาน ป.1

บัญชีคำพื้นฐาน ป.2

บัญชีคำพื้นฐาน ป.3

บัญชีคำพื้นฐาน ป.4

บัญชีคำพื้นฐาน ป.5

บัญชีคำพื้นฐาน ป.6

แบบบันทึกความสามารถในการอ่าน

 

 

แต่งเรื่องจากภาพ

แบบทดสอบการเขียนด้วยตนเอง 

เขียนข้อความ อ่านจับใจความ

เขียนประโยค เติมคำ

เขียนประโยค แต่งประโยค

เขียนคำตามคำบอก

เขียนประโยคตามคำบอก

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

1-1 of 1